”Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.”

Suomen Hopeanuoli-fanit ry tekee mielellään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja tarjoaa vastavuoroisesti yhteistyötahoilleen mahdollisuuksia olla esillä julkaisuissaan, sekä toteuttaa yhteisiä projekteja näiden kanssa.

Perustietoa yhdistyksestä. 

Yhdistyksen toiminta on jaoteltu neljään kulmakiveen, joihin toimintamme sisällöltään perustuu ja jakautuu. 

Täältä löydät yhdistyksen säännöt.