Gingacon hakee vapaaehtoisia mukaan tekemään tapahtumasta ikimuistoisen! Gingacon on voittoa tavoittelematon tapahtuma, joka on rakennettu vapaaehtoisvoimin harrastajilta harrastajille -periaatteella ja suurella innolla.
Lue lisää tapahtumastamme täältä.

Vänkärit ovat tapahtumassamme avainasemassa, ilman vänkäreitä tapahtumaamme ei voitaisi järjestää. Hae mukaan ja pääset kokemaan Gingaconin aivan uudesta näkökulmasta!
Työvoimahaku on avoinna 6.5.-23.9.2024.

Työvoimaa haetaan seuraaviin tehtäviin:

  • Kasaus- ja purkuvänkäri
  • Järjestyksenvalvoja
  • Green room -vänkäri
  • Info- ja lipunmyyntivänkäri
  • Siivousvänkäri
  • Valo- ja videokuvaaja
  • Ohjelmavänkäri
  • Taidekujavänkäri
  • Yleisvänkäri
  • Häirintäyhdyshenkilö


Työvoimaksi voivat hakea niin ensikertalaiset kuin kokeneemmatkin konkarit. Voit hakea vänkäriksi, vaikka sinulla olisi erilaisia rajoitteita. Kirjoitathan niistä hakemukseesi, niin otamme ne huomioon hakemuksia käsitellessämme.
Työvoima perehdytetään työtehtäviinsä osa-alueen vastaavan tai tapahtuman pääjärjestäjän toimesta. Myös yleinen infopaketti lähetetään työvoimalle sähköpostitse hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Tehtävänkuvaukset

Kasaus- ja purkuvänkäri: Tapahtuman kasaukseen ja purkuun kuuluu kaluston ja välineistön kokoamista, purkamista sekä mahdollista liikuttamista. Tapahtuman kasaus aloitetaan ennen tapahtuman aukeamista, ja purku tapahtuu tapahtuman jälkeen.

Järjestyksenvalvoja: Järjestyksenvalvojat ylläpitävät tapahtuman turvallisuutta ja sujuvuutta. Tapahtumassa noudatetaan Suomen lakia sekä tapahtuman omia järjestyssääntöjä, joiden toteutumista järjestyksenvalvojat valvovat. Järjestyksenvalvoja saa poistaa häiriötä aiheuttavan henkilön tapahtumapaikalta. Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva JV-kortti. Tehtävään vaaditaan myös täysi-ikäisyys.

Green room -vänkäri: Green room -vänkärit pitävät huolen siitä, että Green roomissa on tarjolla riittävästi purtavaa ja juotavaa koko tapahtuman ajan. Green room -vänkärin työtehtäviin kuuluu myös Green roomin siisteyden ylläpito. Green room -vänkärillä on suositeltavaa olla hygieniapassi. Tehtävään vaaditaan myös täysi-ikäisyys.

Info ja lipunmyynti: Infopisteellä opastetaan, ohjeistetaan ja annetaan vastauksia kävijöiden ja henkilökunnan kysymyksiin. Infopistettä varten on koottu infovastaavan sekä vänkärien avuksi infokansio, josta löytyy vastauksia mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin, kuten tapahtuman perustietoihin, sijainteihin ja aikatauluihin liittyen. Infopisteellä jaetaan myös tapahtuman ohjelmalehtiä. Tapahtuman lipunmyyntipisteellä myydään rannekkeita sekä vaihdetaan jo ostettuja lippuja rannekkeiksi. Info- ja lipunmyyntivänkärien tulee olla täysi-ikäisiä.

Siivousvänkäri: Siivousvänkärit pitävät huolen tapahtumapaikan yleisestä siisteydestä. Siivousvänkärit täydentävät myös vesipisteitä.

Valo- ja videokuvaaja: Valo- ja videokuvaajat tallentavat tapahtumasta materiaalia tapahtumapäivänä. Materiaali toimitetaan tapahtuman jälkeen tallennusvastaavalle. Valo- ja videokuvaajilla tulee olla käytössään oma työvälineistö, kuten kamera sekä mahdollinen editointiohjelma.

Ohjelmavänkäri: Ohjelmavänkärit toimivat ohjelmavastaavan apulaisina ja ohjelmanpitäjien tukena. Vänkärin tehtäviin voi kuulua auttaa ohjelmanumeron välineistön tai kaluston kokoamisen, purkamisen ja siirtämisen kanssa tai toimia esimerkiksi cosplay-kisassa tuomarien ja kisaajien apuna.

Taidekujavänkäri: Taidekujavänkärit toimivat taidekujavastaavan apulaisina taidekujalla. Vänkärin tehtäviin kuuluu esimerkiksi taidekuja-alueen kasaus ja purku, sen siistinä pito, taidekujan omalla infopisteellä toiminen ja taidekujalaisten taukojen avustaminen jos taidekujalaisella ei ole pöytäkaveria mukana. Vänkärin tehtäviin kuuluu myös yleistilanteen tarkkailu, kuten ruuhkatilanteiden ja jonotusturvallisuuden hallinta, taidekujalaisten ja kujalla kävijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, välineistön lainausprosessin organisoinnissa avustaminen sekä muut juoksevat asiat.

Yleisvänkäri: Yleisvänkärit hoitavat erilaisia juoksevia tehtäviä tapahtuman aikana. Ne voivat olla ylempiin työnkuvauksiin liitännäisiä tai liittymättömiä.

Häirintäyhdyshenkilö: Häirintäyhdyshenkilön tehtävä Gingaconissa on käsitellä ja puuttua mahdollisiin häirintätilanteisiin. Häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tukea, neuvoa ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin, jotta häirintä saadaan loppumaan ja tilanne tulee käsiteltyä asianmukaisesti. Häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksellisesti. Tehtävään vaaditaan täysi-ikäisyys.

Työvoiman edut

Gingaconin työvoimalle tarjoamme ilmaisen sisäänpääsyn tapahtumaan ja henkilökunnan taukohuoneeseen eli Green roomiin. Green roomissa pääset levähtämään ja haukkaamaan purtavaa. Työvoima saa räätälöidyn badgen, ja saat tekemästäsi työstä myös työtodistuksen.

Työvuorot ja työajat

Työvuorot laaditaan huomioiden hakijoiden toiveet mahdollisimman hyvin. Tapahtumamme on avoinna kävijöille kello 12.00-20.00. Työvoiman työvuorot voivat kuitenkin olla myös tapahtuman aukioloaikojen ulkopuolella. Esimerkiksi luonnollisesti tapahtuman kasaus- ja purkuvänkärit toimivat tapahtumassa ennen ja jälkeen aukioloaikojen.

Työvuorot pidetään joko kahden, neljän, kuuden tai kahdeksan tunnin pituisina.
2h työvuoro: 1x10 min tauko
4h työvuoro: 1x30 min tauko
6h työvuoro: 1x30min tauko, 1x10 min tauko
8h työvuoro: 1x30 min tauko, 2x10 min tauko
Hakija voi hakemuksessaan ilmaista halustaan tehdä pidempi työvuoro kuin kahdeksan tuntia.

Valinnat

Työvoimahakemuksia käydään läpi 6.5.-23.9.2024 välisenä aikana, ja valintoja tehdään koko työvoimahaun ajan. Hakijat saavat tietää valinnoista työvoimahaun aikana tai viimeistään 27.9.2024. Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse.

Onko sinulla kysyttävää työvoimahausta?
Ota yhteyttä tyovoima[at]gingacon.com

Työvoimahakemus
Powered by BreezingForms

Download Free Joomla Templates by vonfio.de