Perustamiskokouksen valitsemaan hallitukseen tehtiin muutoksia yhdistyksen 8.9.2012 pidetyssä syyskokouksessa. Aiemmin rahastonhoitajana toiminut Jonna Järvimäki erosi tehtävästään opiskelukiireiden vuoksi ja uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin sihteerinä aiemmin toiminut Hanna Mäkinen.
 
Rahastonhoitajan estymisen varalta yhdistykselle nimitettiin myös vararahastonhoitaja ja kokous valitsi tehtävään hallituksen jäsenen Elina Pätsin.
 
Pirkanmaalla aktiivijäsenenä toiminut Antti Kaleva valittiin yhdistyksen uudeksi sihteeriksi. Näin ollen liittymiskaavakkeet lähetetään jatkossa osoitteeseen wolfmenia[at]gmail.com
 
Kokouksessa valittiin myös 3 varasihteeriä varsinaisen sihteerin avuksi tehtäviä hoitamaan, varasihteereinä toimivat jatkossa pirkanmaalaiset aktiivijäsenet Annina Sihvo, Juho Paavisto, sekä Uudellamaalla yhdistyksen miittivastaavana toimiva Jasmi Kokkonen. Varsinainen sihteeri voi oman harkintansa mukaan ja tarpeen vaatiessa pyytää kokouksen valitsemien varasihteerien apua sihteerintehtävien hoidossa.
 
Lisäksi kokous valitsi 3 varavalokuvaajaa avuksi yhdistyksen valokuvaajalle, Toni Itäluomalle.
 
Yhdistykselle nimitettiin myös toimintaorganisaattori, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä ja auttaa suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia eripuolille Suomea. Esimerkiksi miittivastaavat ja muut toiminnan järjestämisestä kiinnostuneet yhdistyksen jäsenet voivat jatkossa olla yhteydessä toimintaorganisaattoriin, joka huolehtii tiedottamisesta, on yhteydessä tapahtumien järjestäjiin ja auttaa tarvittaessa ohjelman suunnittelussa. Tehtävää hoitamaan valittiin Hanna Mäkinen.