Tilat ja saapuminen

Lisätietoa tulossa myöhemmin.

Allergiat

Lisätietoa tulossa myöhemmin.

Turvallisen tilan periaatteet

Gingacon noudattaa turvallisen tilan periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että Gingacon on ympäristö, jossa kaikki voivat tuntea olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi niin henkisesti kuin fyysisesti. Haluamme edistää avointa ja inklusiivista ilmapiiriä. Jokaisella kävijällä on mahdollisuus tulla tapahtumaamme juuri omana itsenään.

Muista, että turvallista tilaa ovat mukana luomassa kaikki, myös sinä.

  • Huolehdi, että jokainen tuntee olonsa henkisesti ja fyysisesti turvalliseksi.
  • Kohtele jokaista kunnioittavasti, arvostavasti ja tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisyydestä, iästä, uskonnosta tai mistään muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.
  • Vältä loukkaavaa, syrjivää sekä väkivaltaista kieltä ja käytöstä.
  • Ole aktiivinen kuuntelija ja anna tilaa erilaisille mielipiteille.
  • Pyri osallistamaan kaikki äläkä jätä ketään ulkopuolelle.
  • Kunnioita jokaisen yksityisyyttä sekä luottamuksellisuutta. Älä jaa muiden henkilökohtaisia asioita ilman lupaa.
  • Reagoi ja puutu niihin tilanteisiin, joissa turvallinen tila vaarantuu.

Häirintäyhdyshenkilöt

Lisätietoa tulossa myöhemmin.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de